7 2
J.PRESS 2019.06.28. 13:20

Facebook nyereményjáték játékszabályzat

A „Beachwear nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 1, A játék szervezője:

A J.PRESS Kft. (2151 Fót, Keleti Márton u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-113750, adószám: 10866674-2-13), a továbbiakban „Szervező” „Beachwear nyereményjáték” elnevezéssel ajándéksorolásos nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék”, szervez a J.PRESS Facebook oldal követői számára.

 2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú cselekvőképes természetes személy, kivéve a J.PRESS Kft munkatársai, valamint ezek – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói.
A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 3, A Játékban való részvétel menete:

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2019. 07.05-ig  „Kedveli” a 2019.06.28-án közzétett Beachwear nyereményjáték bejegyzést és hozzászól „Kommentel” a bejegyzéshez.
 4, A Játék időtartama:

A Játék 2019.06.28-án kezdődik és  2019. 07. 05-ig tart.

5, Sorsolás

A sorsolásra 2019.07.05-én, 14:00 órakor, a J.PRESS Kft. irodájában kerül sor

6, Nyeremények

Az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 10 db szabadon választott J.PRESS fürdőruha

A Szervező a nyertesek nevét legkésőbb sorsolást követő napon a Szervező hivatalos Facebook oldalán teszi közzé. A nyertes Játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával, a Szervező Facebook profilján keresztül ahol a nyereményeket a Játékosnak az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon kézhez kapják.

 7, Adatkezelés:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A játékos neve

A nyereményjáték alatt adatgyűjtésre nem kerül sor!

A nyereményjáték során a Szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

 

8. Szervező jogai:

 

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

A Facebook semmilyen módon sem szponzorálja a nyereményjátékot.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: marketing@jpress.hu

Hozzászólások

Hozzászólok

Hozzászólás írása

Csizmeg Anikó 2019. 07. 04. 18:54:04
igen
Széles Antalné 2019. 06. 29. 21:48:35
Játékszabály elfogadva