A „Karácsonyi J.PRESS Ajándékutalvány” elnevezésű nyereményjáték

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 1, A játék szervezője:

A J.PRESS Kft. (2151 Fót, Keleti Márton u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-113750, adószám: 10866674-2-13), a továbbiakban „Szervező” „Karácsonyi J.PRESS nyereménycsomag!” elnevezéssel ajándéksorolásos nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék”, szervez a J.PRESS Instagram oldal követői számára.

 2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú cselekvőképes természetes személy, kivéve a J.PRESS Kft munkatársai, valamint ezek – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói.
A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 3, A Játékban való részvétel menete:

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2018. 12.15-ig  „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a J.PRESS Kft Instagram oldalával.

 4, A Játék időtartama:

A Játék 2018.11.30-án kezdődik  és  2018. 12. 15-ig tart.

5, Sorsolás

A sorsolásra 2018.12.15-én, 10 órakor, a J.PRESS Kft. irodájában kerül sor

6, Nyeremények

Az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 1 db 15.000 Ft értékű J.PRESS nyereménycsomag, melyet a szerencsés nyertes állíthat össze bruttó 15.000 Ft értékben.

A Szervező a nyertesek nevét legkésőbb sorsolást követő napon a https://jpressplaza.hu/instagram-nyeremenyjatek weboldalon és a Szervező hivatalos Instagram oldalán teszi közzé. A nyertes Játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával, a Szervező Instagram profilján keresztül ahol a nyereményeket a Játékosnak az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon kézhez kapják.

 7, Adatkezelés:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A játékos Instagram profilja.

A nyereményjáték alatt adatgyűjtésre nem kerül sor!

A nyereményjáték során a Szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

 

8. Szervező jogai:

 A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Szervező hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: marketing@jpress.hu