KERESKEDELMI CÉLÚ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS

(1) A Vállalkozás (J.PRESS Kft., 2151 Fót, Keleti Márton u.1.) weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

(2) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.

(3) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, belépési jelszava, bankszámlaszáma.

(4) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.

(5) Az adatok címzetteinek kategóriái: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Vállalkozás könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

(6) Az adatkezelés helye a Vállalkozás székhelye.

(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok az elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

Kijelentem, hogy a fentiekben rögzített célú adatkezeléshez egyértelmű, kifejezett hozzájárulásomat adom.

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, tiltakozni adataim kezelése ellen ( https://jpressplaza.hu/nyilatkozatok/gdpr.aspx ), utóbbi esetben személyes adataim közvetlen üzletszerzés céljából tovább nem kezelhetők. Jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Kelt, 2018.05.07.