MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS

Regisztrációval, hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” során a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Hírlevelet csak és kizárolag abban az esetben küld a Vállalkozás, amennyiben a felhasználó (érintett) a weboldalon a„hírlevél feliratkozás” során a megfelelő jelölőnégyzet IS kipipálja, egyéb esetben nem.

(3) Az érintett kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozni kíván, illetve a honlapon regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(4) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

(5) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, belépési jelszó, születési dátum, névnap dátuma.

(6) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

(7) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

(8) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(9) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

(10) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben vagy az Adatkezeléssel kapcsolatos kérelem oldalon történik.

Kijelentem, hogy a fentiekben rögzített célú adatkezeléshez egyértelmű, kifejezett hozzájárulásomat adom.

Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Vállalkozás honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintett kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

(3) Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum..

(6) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

Kijelentem, hogy a Társaság akcióit, szolgáltatásait, ajánlatait tartalmazó tájékoztató anyagainak a megadott postacímemre, e-mail címemre történő megküldéséhez hozzájárulásomat adom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság képviselői marketing célból telefonon felkeressenek, részemre SMS üzenetet küldjenek.

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, tiltakozni adataim kezelése ellen ( Adatkezeléssel kapcsolatos kérelem ), utóbbi esetben személyes adataim közvetlen üzletszerzés céljából tovább nem kezelhetők. Jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Kelt, 2018.07.17.